Promlčeno

Uplynutím promlčecí doby, která je
stanovena různě podle trestní sazby
pro daný trestný čin (3 až 20 let),
zaniká v trestním právu trestnost
činu. Institut promlčení pramení z
přesvědčení, že pokud pachatel
trestného činu během promlčecí doby
nespáchal další trestný čin, pak
přestává být pro společnost
nebezpečný.